Pendlerklubben arbejder på følgende:

DSB skal levere det vi er blevet lovet: Punktlighed, plads i toget, internetdækning og høj kvalitet af materiel brug.

• Hjælpe med at viderebringe info til DSB, Kontraktenheden under Transportministeriet, banedanmark Og skånetrafikken fra pendlerne på Kystbanen mellem Helsingør og Malmø.

• kortekt og rettidigt højtalerudkald

• Medindflydelse på køreplanen på strækningen Malmø – Helsingør

• Bedre mulighed for togskift på Hovedbanegården til tog, som kører sydpå.

• Have flest mulige pendlere i klubben. Medlemskabet er gratis. Jo flere medlemmer vi har i klubben, jo stærkere står vi i forhandlingssituationer.

Kystbanen har haft en lang tradition for en aktiv pendlerforening. Denne tradition skal fortsætte.

Du kan tilmelde dig her


Klik på ovenstående for at læse fhv. trafikminister Hans Chr. Schmidts brev til de svenske parter, angående rettidighedden på Øresundsstrækningen.