Borgermøde om Kystbanen 11. Oktober 2018 kl 19.

På Fredensborg rådhus afholdes der borgermøde hvor vi alle kan blive klogere på tilstanden på Kystbanen nu og i fremtiden.

Vi har de 2 seneste somre haft busdrift. for at få lavet skinner og broer. Og nogle at jer har skrevet I hellere vil ha busdrift end tog drift. Det er selvfølgelig positivt at i syntes busdriften var god – men der er nu mere trafik på vejene end i sommers. Og der er også langt flere passagere nu som vil skulle med bussen end i sommerferien.

Men rettidigheden er ikke det som i havde håbet på efter spoararbejdet og fremtiden tegner sig dystert for Kystbanen. Vi får færre afgange på Kystbanen i fremtiden og vi vil ikke opleve forbedret rettidighed hvis kontrakten som vores transportminister underskrev for et par måneder siden i Malmø fastholdes da han gav lov til at køre endnu flere tog fra Sverige mod Danmark som ellers isoleret set er en god ide men der er desværre ikke plads til flere tog igennem Østerport og København H. Og så bliver det som vi kender fra lufthavnen i myldretiden at bliver man bare få minutter forsinket så får man en ny slottid som gør at flyet er forsinket hele dagen og det er det samme vi kommer til at opleve igen og igen pga manglende investeringer i røret og på København h og i lufthavnen. Mød op den 11.oktober 2018 kl 19-21 på Fredensborg rådhus få minutters kørsel i bus fra Kokkedal station og få god information og få mulighed for at stille spørgsmål til DSB og Banedanmark.

2 comments to Borgermøde om Kystbanen 11. Oktober 2018 kl 19.

 • Steen Flendt

  Vedr. S-tog på Kystbanen (lidt lang, jeg håber I overkommer det).

  Jeg læste i et af lokalbladene, at der fra fleres side var stillet forslag om S-tog på Kystbanen på borgermødet om Kystbanen.
  Dette er en meget dårlig ide, endda umulig faktisk.

  Begrundelserne var bl.a. 1: højere punklighed, 2: hurtigere tog, 3:standser flere steder og 4: billigere drift.

  1: S-togene har også haft store problemer med punkligheden i gennem årene, og der har været masser af klager over denne.
  Der burde ikke være forskel på punkligheden ved forskellige systemer, det afgørende er materiellets tilstand og dem som driver banen.

  2: Togene bliver ikke hurtigere, tværtimod bliver de langsommere på de lange strækninger.
  S-togene har godt nok en højere acceleration, men forskellen er i praksis så lille, at den kun giver (små) forskelle når stationerne ligger tæt, hvad de ikke gør på Kystbanen.
  Derimod er der stor forskel på hastigheden (50%), S-togenes tophastighed er 120Km i timen og Øresundstogenes tophastighed er 180Km i timen, hvilket vil give længere køretid på de længere strækninger (Helsingør togene)

  3: Jeg forstår ikke udsagnet med at S-togene standser flere steder, dette er afhængigt af køreplanen.
  Flere standsninger giver jo i øvrigt længere rejsetid, så det er ikke en fordel.

  4: Det er rigtigt at Øresundstogene bruger mere energi, da de er tungere.
  Men dette giver til gengæld bl.a. højere hastighed, større sikkerhed ved uheld, bedre komfort, toiletter og flere andre ting.

  Men der er andre forhold der taler meget mere imod forslaget om S-tog på Kystbanen.

  Prisen: Hele kørestrømsanlægget skal bygges om, det samme skal signalsystemet, og alt kørende materiel skal udskiftes.
  Dette vil give en milliardregning, hvor det vil være meget billigere at få rettet op på de forhold der ikke er i orden på nuværende tidspunkt.

  Helsingør – Helsingborg: Nok det der taler mest imod S-tog på Kystbanen.
  På et eller andet tidspunkt beslutter politikerne at bygge en tunnel på HH linien, hvilket vil betyde svenske togtyper og togtyper der kører på det internationale system (både kørestrøm, selve togsporene og signalsystem), og så dur det ikke at kørestrømsanlæg, togspor og signalanlæg er til S-tog, det kan slet ikke spille sammen.

  Der er brug for forbedringer her og nu:

  Der må kunne ændres i Banedanmarks prioritering af udskiftning af signalsystemet, således at ombygningen af Kystbanen fremrykkes kraftigt.
  Strækningen mellem Helgoland (ved Svanemøllen station) og Hovedbanegården er selvfølgelig et stort projekt, jeg ved ikke om det først kommer i 2028, men man kunne jo udskifte strækningen mellem Helsingør og Hellerup betydeligt tidligere (når man ved det nye system virker, Kysbanen har været forsøgskanin tit nok).

  Der er offentliggjort en rapport der angiver især 5 forhold som bør iværksættes, herunder Øresundstogenes tilstand.
  Øresundstogene er desværre ikke det bedste produkt DSB har anskaffet i tidens løb, hvis man sammenligner Øresundstogenes fejlrate med IC3 togene, er det 5-0 til IC3′eren, da Øresundstogene er meget mere fejlramt end IC3′eren.
  Der er bl.a. komponenter som har en kort levetid, disse bør hurtigst muligt udskiftes med andre som er mere holdbare (hvor det kan lade sig gøre).
  DSB har i denne forbindelse mere travlt med at give overskud (til staten) end at prioritere disse forhold.
  Alle fem forslag bør i øvrigt implementeres hurtigst muligt i stedet for at bruge en masse tid på diverse møder og diskussioner.

  Yderligere tiltag:

  I dag er det sådan at de hurtige tog kører op bag i de tog der standser ved alle stationer, dette giver en længere rejsetid, og at en’ forsinkelse breder sig til alle tog.
  Mange fravælger togene (og tager bilen), da de mener, at toget er for langsomt.
  For at mindske disse problemer og mindske køretiden for de hurtige tog, kan man øge antallet af spor fra to til fire, så togene kan overhale hinanden, og stadig køre ved fejl i sporene.
  Dette vil dog være ret bekosteligt for hele strækningen, men vil rimeligt simpelt kunne gøres for strækningen mellem Hellerup og Klampenborg og videre til broen over Mølleåen, ved at ændre S-togssporene fra Hellerup til Klampenborg til fjerntog.
  Dette vil kræve en mindre ombygning af Klampenborg station, forlængelse af de nuværende S-togsspor til Mølleåen, genetablering af den østlige perron på Charlottenlund station, ombygning af Tranegårdsvejs overføring over banen og en mindre ændring af sporene på Hellerup station.
  Vedrørende Ordrup station er der dog den opgave, at selve stationsbygningen er ret smuk, og derfor ikke må rives ned. Det vil derfor være nødvendigt at rykke hele stationen (og perronen) mod øst, eller bygge et nyt parallelspor bygges vest for det nuværende S-togsspor (plads?).

  Så vidt jeg ved er der hastighedsbegrænsninger lige før og lige efter Klampenborg station, sporføringen disse to steder må kunne ændres samtidigt med de andre ombygninger, så hastighedsbegrænsningerne kan ophæves.

  Mvh

  Steen Flendt

  • Hej Steen, tak for dit indlæg. Jeg har også selv sagt nej til s-tog på Kystbanen i snart 10 år.

   Jeg vil ikke gå ind i hele dit indlæg men bare sige hvad er alternativet? Hvis man i den 10 årlige periode hvor både pendlerklubben og andre såsom trafikstyrelsen har forslået massive investeringer omkring København h. Dette er ikke sket trods der både har været blå og rød regeringer i denne periode. Jeg håber du får mulighed for at komme den 12/12/18 på Christiansborg.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>