Pendlerklub struktur på strækningen Helsingør - Malmø

I takt med at antallet af medlemmer er steget er der brug for mere struktur.

For at man ikke skal læse alle indlæg har vi åbnet 2 Facebook grupper.

Den ene er broenlive. Den dækker primært København – Malmø.
Den anden er Kystbanenlive. Den dækker primært Helsingør – københavn.

Jeg vil gerne have en stationsrepræsentant fra hver station på strækningen – dette er endnu ikke lykkes endnu (desværre). Så indtil videre fungere det således at

Der på broenlive er en adm gruppe som deltager i møder med spørgsmål relateret til driften fra København – Malmø. Her holdes møder med DSB og skånetrafikken.

På Kystbanenlive er der indtil videre stationsrepræsentanter på alle stationer mellem Helsingør og Nivå . Vi vil dog gerne have repræsentanter på stationerne syd for Nivå . Stationsrepræsentanter inviteres med til “gå hjem møder” sammen med DSB ca hver 3. Mdr fra 16-18 på Kbh h udover dette er der tiltænkt at vi løbende holder møder – når der er noget aktuelt.

Har du lyst til at blive stationsansvarlig – eller aktiv så ring på 0045 26397100