Hvad gør jeg næste gang mit periodekort udløber?

Flere har taget kontakt til os i forbindelse med hvad de skal gøre når deres nuværende pap periode kort udløber. Hvis du rejser 8 zoner eller mindre antal skal du ikke foretage dig noget!

Rejser du 9 zoner skal du læse dette link og hvis ikke du vælger en elektronisk løsning så skal du igang mere end en uge før dit nuværende kort udløber.

https://www.dsb.dk/find-produkter-og-services/pendlerkort-til-sjalland-lange-rejser-voksen/

undgå at løbe tør for strøm

DSB har lavet et samarbejde med volt ApS.

I disse tider hvor mange har brug for at have strøm på sin telefon for atkunne vise periodekort eller billet burde der være gratis lader tilgænligt i toget. Man spare jo mange penge ved at kunderne betjener sig selv og kunne dermed investere lidt af besparelsen i gratis lader. Men når det ikke kunne være sådan så er dette her et godt tilbud. Vi har dog bedt DSB give deres trainmangere en volt lader med på deres tur så hvis en passagere mangler strøm og ikke kan vise sin billet pga mgl strøm så ka de hjælpe til. Dette er dog ikke sket endnu. Men selvom det måske sker så opfordre vi selvfølgelig til at man har opladt sin tlf hjemmefra. Se link med dette tilbud

http://www.dsb.dk/kampagner/volt/

Vigtig dialog med DSB medarbejdere.

Pendlerklubben Kystbanen har i et par omgange de senere år haft dialog med DSB hvordan medarbejdere oplever pendlerklubben. I den forbindelse er det aftalt med DSB at de sætter et møde op hvor jeg som talsmand møder medarbejderne som skulle have lyst til at komme lidt tættere på talsmanden for pendlerklubben. Jeg har rigtig meget god dialog med dem som er på skinnerne men også engang imellem noget som ikke er så positivt fordi nogle tror vi vil DSB noget ondt. Dette skal vi til livs!
Når datoen er endelig besluttet opdatere jeg den herinde.

Ser frem til at så mange af jer DSB folk som følger os på godt

Parkering på stationerne

DSB har indgået aftale med easy park – se her hvordan du skal bruge det.

https://easypark.dk/dsb/

Svar på mange af jeres spørgsmål hvorfor er tog forsinket?

Er det kun DSBs skyld???? Nej er svaret det er ikke kun DSBs skyld. Der er rigtig mange faktorarer som medfører at et tog bliver forsinket. Det kan være at politiet anmoder om at togtrafikken indstilles det kan også være at man afventer en ambulance til en passagere – så er der signal og spor skiftefejl – og vejret som også kan drille. Alt dette har man jo haft kendskab til da man indgik en 10 årige kontrakt med transportministeriet sidste forår. Så DSB må også tage sit ansvar. Det er skuffende at man så tidligt i en ny kontrakt periode må forlænge rejsetiden midt i en køreplans periode. På dette vedhæftet link kan I få et indblik i de udfordringer DSB har med togsæt i Danmark og det giver svaret på hvorfor man er på bagkant med det man har lovet man skulle levere. Men som sagt er der mange aspekter – men fir at man som minimum kam komme frem til tiden er at toget virker fra start til slut og der er personale klar når der skal fløjtes til afgang og ikke som Hans Engell skrev i en klumme i ekstra bladet for kort tid siden at der manglede personale da han skulle køre afsted fra en jydsk stationsby.

http://www.dsb.dk/globalassets/om-dsb/rapporter/ic4-og-ic2/ic4-status-for-maj-2016.pdf

Juni kun 6 ud af 19 strækninger i dk levede optil det som er lovet

En af strækningerne i dk havde kun en rettidighed på 33%. DSB adm Flemming Jensen lovede på tv 2 news for et par måneder siden at man fra august 2016 vil levere bedre da det kun er små justeringer som skal til. Det kan jo næste heller ikke blive meget værre. Vi ser frem til tog til tiden i hele dk – DSB ønsker jo at binde Danmark sammen og det kan man gøre ved at levere tog til tiden.

Ny køreplan for 7. August 2016

Den nye køreplan er endnu ikke frigivet men på rejseplanen.dk kan du finde din nye rejsetid. Bemærk at det tog du tager i dag i mange tilfælde afgår tidligere end normalt fra 7. August 2016 det er derfor vigtigt du tjekker om dit tog ændre afgangstid.

Her er Alle DSBs officielle planer som dog ikke gælder året ud men til første weekend i august – så mon ikke dsb snart opdatere denne side!

http://www.dsb.dk/trafikinformation/koreplaner/koreplaner-strakningskoreplaner-pdf/

Her er den nuværende køreplan på Kystbanen

http://www.dsb.dk/globalassets/pdf/koereplaner/regionaltog/k16/dsb-k16-oresund.pdf

DSB har ikke kunne leve optil den kontrakt de har indgået med transportministeriet i det sene forår i 2015 og derfor bliver rejsetiderne forlænget.

Det der kan bekymre er at krav bliver skrappere og skrappere i resten af kontrakt perioden så hvis ikke man formår at forbedre materiel signaler skinner mv kan man godt være bekymret for at vores rejsetid forlænges yderligere.

Nedlukning af service på stationerne?

I det sidste 8 mdr har vi spurgt og spurgt hvilken service forringelser kan vi forvente at få på de nuværende betjente stationer på Kystbanen efter man fra nytår 2015 har sagt de gamle aftaler op hvor en forpagter tidligere havde en god forretning og en dårlig indtjentende forretning for at få det til at hænge sammen økonomisk. Vi har ikke endnu kunne få svar fra DSB hvilke stationer som vil blive ramt. Men er sikker på der vil komme service forringelser og dette vil skabe større utryghed for passagerne – og er dermed også sikker på at det vil medføre at færre vil bruge Kystbanen i ydre timerne. En anden ting er at man også nu har fjernet drikke automaterne i toget hvilket samlet set forringer det samlet produkt da man på de berørte stationer heller ikke vil kunne købe sin drikkevarer inden togafgang.

Ny pendlerralsmand struktur i DSB

Som skrevet tidligere er jeg sammen med 4 øvrige talsmænd med i et udvalg som skal sørge for en mere ensartet pendlertalsmand struktur i dsb. Det første møde er afholdt og det er tydeligt at DSB ønsker at have at have en talsmand for en hel strækning som vi har på vores strækning. Nogle strækninger i Danmark vil derfor blive klemt da der på nogle strækninger i Danmark er del strækninger feks Roskilde – København og Sorø – København. Udfaldet bliver formentlig at der vil være en stations repræsentant på de stationer som måtte ønske dette. Disse vil formentlig blive inviteret med til de mindre møder med DSB men det er ikke helt klar endnu da proces stadig er igang. Ideen om stations repræsentant tænker jeg vil være rigtig god uanset hvad udfald bliver. Så har du lyst til at repræsentere din station og referer til mig så skriv endelig til mp.randropp@gmail.com- og har du lyst til en tlf samtale inden du slår til så ring til mig på 0045 26397100.

Kender du nogle som pendler fra Helsingborg ? Kalmar ? Eller… Anden by i Sverige

Et af de stærke signaler på mødet med den svenske infrastruktur minister var at hun gerne ville lytte til pendlerne da det jo er pendlerne som er de vigtigste kunder og dem som afgør om produktet er godt. Anna lyttede meget interesseret i vores setup. Den melding Anna Johansson gav i fredags giver god grobund for en stærkere pendlerstruktur i Sverige.

Og som talsmand er det altid rart når man har samlet mange informationer sammen fra sine medlemmer at der lyttes til dem både fra politisk side og fra dem som har ansvaret for den daglige togdrift.

Vi vil gerne hjælpe til med at dele ud af vores viden som er bygget op de senere år – og skal vi have en sammenhængende togtrafik i hele greater Copenhagen skal der være enighed på begge sider af sundet .. Her tænkes på antal afgang prisstrukturen kvalitet af information togsæt osv..

Så kender du en eller har du selv lyst til at være talsmand fra feks Helsingborg – Malmø eller Kalmar – Malmø eller en anden strækning så skriv endelig til os og del gerne dette indlæg. Jeg har lyttet mig til at der er mindre pendlergrupper rundt omkring i Sverige lad os også høre fra dem.