Tilmelding

Vi har brug for din mening.

Klubben er bindeled mellem pendlerne, DSBFirst og Trafikstyrelsen. Derfor er det vigtigt – for at stå stærkest muligt – at få jeres tilbagemeldinger og det sker bedst gennem en tilmelding til klubbens nyhedsbrev.

Du modtager en nyhedsmail og du får lejlighed til at komme med dine synspunkter og oplevelser i relation
din brug af Kystbanen.

Pendlerklubben afholder en gang om året et pendlermøde.