Analyser


Vi planlægger løbende at gennemføre en række temperaturmålinger på brugernes oplevelser af kystbanen og DSBFirst. Vores analyser gennemføres som webbaserede surveys og har til formål at sikre fokus på kvalitet og rettidighed i køreplanen. Analyserne er desuden et godt udgangspunkt for vores arbejde og dialog med Trafikstyrelsen og DSBFirst.

De gennemførte analyser kan downloades her på siden.

Analyserne gennemføres i samarbejde med www.efficens.nu.